Copyright

ALLE GENOEMDE EN AFGEBEELDE MERKEN, MERKNAMEN EN LOGO´S ZIJN EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAARS. ONDANKS DE ZORGVULDIGE SAMENSTELLING VAN DEZE WEBSITE, KAN GEEN ENKEL RECHT WORDEN ONTLEEND AAN ENIGE INFORMATIE EN / OF AFBEELDING GEPUBLICEERD OP DEZE WEBSITE. GEEN ENKEL DEEL VAN DEZE WEBSITE MAG WORDEN GEBRUIKT, GEKOPIEERD, GEWIJZIGD, GEPUBLICEERD, OVERGENOMEN OF WORDEN OPGESLAGEN IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN UITGEVERIJ UNIEBOEK/HET SPECTRUM BV HOUTEN-ANTWERPEN/JAN EGAS.

HET IS WEL TOEGESTAAN DE OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE DOCUMENTEN EN INFORMATIE TE GEBRUIKEN VOOR INFORMATIEVE EN PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE DOELEINDEN. ZIJ MOGEN ECHTER NIET WORDEN GEKOPIEERD OF GEPOST OP EEN ANDERE NETWERKCOMPUTER OF MET ANDERE MEDIA WORDEN VERZONDEN. DE OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE INFORMATIE EN EVENTUELE BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN, MOGEN OP GEEN ENKELE WIJZE WORDEN BEWERKT.

HET IS MOGELIJK DAT DE OP DEZE WEBSITE GEPUBLICEERDE DOCUMENTEN EN INFORMATIE ONVOLKOMENHEDEN OF TYPEFOUTEN BEVATTEN. UITGEVERIJ UNIEBOEK/HET SPECTRUM BV HOUTEN-ANTWERPEN/JAN EGAS KAN ZELF OF IN OPDRACHT VAN DE LEVERANCIERS VAN DE ORIGINELE DOCUMENTEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE INFORMATIE. INDIEN WIJ OPMERKZAAM WORDEN GEMAAKT OP ONJUISTHEDEN, ZULLEN WIJ TRACHTEN DEZE TE VERBETEREN. IN GEEN GEVAL IS UITGEVERIJ UNIEBOEK/HET SPECTRUM BV HOUTEN-ANTWERPEN/JAN EGAS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE DOCUMENTEN OF INFORMATIE, OF DE VERLENING OF HET VERZUIM TOT VERLENING VAN DIENSTEN VANAF DEZE WEBSITE.

DEZE WEBSITE BEVAT KOPPELINGEN NAAR WEBSITES DIE DOOR ANDERE PARTIJEN DAN UITGEVERIJ UNIEBOEK/HET SPECTRUM BV HOUTEN-ANTWERPEN/JAN EGAS WORDEN GEËXPLOITEERD. DERGELIJKE KOPPELINGEN OF LINKS WORDEN UITSLUITEND TER INFORMATIE VERSTREKT OF VORMEN EEN ONDERDEEL VAN EEN BETALENDE RECLAMECAMPAGNE. UITGEVERIJ UNIEBOEK/HET SPECTRUM BV HOUTEN-ANTWERPEN/JAN EGAS HEEFT GEEN ZEGGENSCHAP OVER DE WEBSITES VAN DEZE DERDEN EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD ERVAN NOCH VOOR DE KOPPELINGEN. HET FEIT DAT UITGEVERIJ UNIEBOEK/HET SPECTRUM BV horloges replica HOUTEN-ANTWERPEN/JAN EGAS KOPPELINGEN NAAR DERGELIJKE WEBSITES OPNEEMT, IMPLICEERT OP GEEN ENKELE WIJZE DE GOEDKEURING VAN UITGEVERIJ UNIEBOEK/HET SPECTRUM BV HOUTEN-ANTWERPEN/JAN EGAS VAN HET MATERIAAL OP DIE WEBSITES, NOCH ENIGE ASSOCIATIE MET DE EXPLOITANTEN ERVAN.

 

 
error: Copyright Jan Egas